Z okna

Pohled z okna
Už je teplý
Proudí z něj teplo
A jemnost letní

Ale země je temná
A příliš chladná
Ještě mě na ní
Nepokládej
Ještě mi zahřívej
Ramena