Červen

V rozkvetlém sadu

Hledám tvůj stín

Chci skrýt svou zradu

Za stonky kopretin

 

Červánky s otázkou

Soumrakem plují

Proč už tě tolik

Nemiluji